Geert Verbist, LIER, 1972

monet low update gifpal

Pollution grade Nr 3, 2017, 1,2x1,6m, lenticular lightbox

mutual gifpal

MUTUAL LIBERTY FOR 2 DEGREES  (L) + (R), 2019, 1,2x1,6m, lenticular lightbox

In deze reeks werken vertrekt de beeldtaal van Geert Verbist vanuit enkele klassieke schilderwerken. Door hun gemeenzaamheid vervaagt de impact die ze nog kunnen hebben, slachtoffers van hun succes. Dit is een fascinerende vaststelling en die ook geldt voor de natuur.

Door deze originele te bewerken, te kerven, te samplen, te beschadigen wordt de parallel met de ecologie treffend weergegeven.

De kwetsbaare schoonheid van zowel de Waterlelie als de Ibis staan centraal in een omgeving die op termijn hun voortbestaan bedreigt maar die zelfs in een volgende fase het originele werk van Claude Monet kan vernietigen.

Pollution grade NR 3 verwijst hierbij naar een ISO standaard waarin aangegeven wordt in welke hoeveelheid vervuiling (schaal 1 tot 4) een elektronisch toestel kan functioneren zonder stuk te gaan.

Het tweeluik Mutual Liberty for 2 degrees confronteert de aanwezigen met de onontkoombare schuldvraag die tergent aanwezig blijft.